Thông báo số 01

07/11/2019

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số:       -TB/TWĐTN-TNTH

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2017

 

aTHÔNG BÁO SỐ 01

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

lần thứ II, năm 2017

----------

Thực hiện Kế hoạch số 650-KH/TWĐTN-TNTH ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 trong học sinh các trường Trung học phổ thông, học sinh đang học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trên cả nước, để tổ chức thành công cuộc thi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về công tác tuyên truyền

- Đề nghị các tỉnh, thành đoàn tập trung triển khai công tác tuyên truyền về Cuộc thi đến học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên thông qua bảng tin, website của tỉnh, thành đoàn, website, fanpage, forum các trường, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt các lớp; giới thiệu thể lệ, website và fanpage của Cuộc thi, đưa banner dẫn đường link tới website chính thức của Cuộc thi trên website của tỉnh, thành đoàn, quận, huyện đoàn, chuyên mục Đoàn Thanh niên hoặc trang chủ của các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên (website Cuộc thi: http://www.tuhaovietnam.com.vn; fanpage chính thức của Cuộc thi tại địa chỉ http://www.facebook.com/cuocthituhaovietnam). Banner Cuộc thi do Ban tổ chức cuộc thi thiết kế và gửi qua email tới các tỉnh, thành đoàn.

- Các tỉnh, thành đoàn chủ động tổ chức tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan tỉnh, thành đoàn, quận, huyện đoàn và các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

- Đề nghị các tỉnh, thành đoàn trong quá trình triển khai Cuộc thi, các ấn phẩm tuyên truyền đảm bảo đúng với bộ nhận diện của Cuộc thi, trong đó đảm bảo có logo của đơn vị đồng hành: Tập đoàn Egroup.

- Các tỉnh, thành đoàn báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Ban tổ chức cuộc thi, qua thư điện tử, hoàn thành trước ngày 02/11/2017.  

2. Về công tác vận động học sinh tham gia Cuộc thi

- Các tỉnh, thành đoàn chủ động làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương có cơ chế chỉ đạo Ban giám hiệu các trường THPT, TTGDTX, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn trường THPT, TTGDTX triển khai, vận động học sinh tham gia.

- Chỉ đạo các quận, huyện đoàn làm việc với Ban Giám hiệu các trường THPT, TTGDTX quan tâm, tạo điều kiện mở phòng máy vi tính, bố trí đường truyền internet cho học sinh tham gia thi trực tuyến và có hình thức ghi nhận thành tích của các học sinh đạt kết quả cao.

- Các tỉnh, thành đoàn thống kê số học sinh theo từng trường THPT, TTGDTX để có thể theo dõi, đánh giá tỉ lệ học sinh các trường tham gia Cuộc thi phục vụ cho công tác trao giải. Số liệu thống kê gửi về Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 02/11/2017.

4. Về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ khai mạc Cuộc thi

- Ban Tổ chức tổ chức chạy thử phần mềm từ 8h00 đến 17h00 ngày 05/10/2017 (thứ 5), đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn lựa chọn mỗi đơn vị ít nhất 01 trường THPT để học sinh tham gia thi thử và gửi thông tin phản hồi về Ban Tổ chức trước 21h00 ngày 05/10/2017.

- Lễ khai mạc Cuộc thi sẽ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 08/10/2017 (chủ nhật) tại Hà Nội. Đề nghị các tỉnh, thành đoàn: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Định, Bình Dương, Đồng Tháp, Kiên Giang lựa chọn mỗi tỉnh ít nhất 04 trường THPT, TTGDTX; các tỉnh, thành đoàn khác chọn ít nhất 01 trường THPT, TTGDTX, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cần thiết (phòng máy, đường truyền,...) để học sinh tham gia dự thi, hưởng ứng Lễ khai mạc. Để công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động tham gia thi hưởng ứng Lễ khai mạc, đề nghị các đơn vị thông tin danh sách các trường THPT, TTGDTX hưởng ứng Cuộc thi trong ngày khai mạc về Ban tổ chức Cuộc thi trước ngày 06/10/2017.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin, báo cáo của các tỉnh, thành đoàn: Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, cơ quan thường trực Cuộc thi, 64 Bà Triệu, Hà Nội; ĐT: 024.62631852; email: cuocthituhaovietnam@gmail.com.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);

- Ban Tổ chức Hội thi (để t/h);

- Các tỉnh, thành đoàn (để t/h);

- Tập đoàn Egroup (để p/h);

- Lưu VP, TNTH.

 

TL. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

 

số lượng THÍ SINH

308,764
thí sinh đăng ký
185,435
thí sinh đã thi
 • 1
  ĐINH HUỆ CHI
  THPT Thác Bà
  430 - 02:05.305
 • 2
  NGUYỄN NHẬT DIỄM MY
  THPT Nguyễn Đình Chiểu
  420 - 01:18.334
 • 3
  NGÔ ĐẶNG THÚY HẰNG
  THPT Xuyên Mộc
  420 - 01:24.481

Họ nói gì về chúng tôi