1706

Trận Chi Lăng-Xương Giang năm 1427

2020-02-26 07:28:12
Nguyễn Hoàng Nam, lớp 12A2, trường THPT Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
7 lượt thích 2465