1772

Hải chiến Gạc Ma 1988 - Vòng tròn bất tử

2020-02-27 10:09:37
Trần Vũ Việt Hưng (THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng)
5 lượt thích 1432