1947

HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH CHỈ CHIẾN TRANH , LẬP LẠI HÒA BÌNH

2020-02-29 16:00:30
Nguyễn Minh Chiến , lớp 12/10 trường THPT Hùng Vương , tỉnh Quảng Nam
1 lượt thích 214