147

THÔNG BÁO SỐ 2 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

3/5 - (2 bình chọn)
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số:         -TB/ TWĐTN-TNTH

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

                                                                                                     ———-

Thực hiện Kế hoạch số 411-KH/TWĐTN-TNTH ngày 07/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” trong học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, 08h30 ngày 08/11/2015, Cuộc thi chính thức được khai mạc. Các tỉnh, thành đoàn đã có sự chuẩn bị tích cực, tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng lễ khai mạc, tuy nhiên, do số lượng thí sinh cùng dự thi tại một thời điểm khá đông, đường truyền không đảm bảo, đồng thời, phần mềm phần thi trực tuyến bị lỗi nên nhiều nơi thí sinh không vào dự thi được hoặc có kết quả thi chưa đúng theo thể lệ đã ban hành. Nhằm đảm bảo cuộc thi được diễn ra đúng quy định, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thông báo số 2 với nội dung  cụ thể như sau:

  1. Do lỗi kỹ thuật nên kết quả thi của các thí sinh thi trong ngày 08/11/2015 không đúng với Thể lệ của Cuộc thi, do đó Ban Tổ chức không sử dụng kết quả này. Đây là sự cố ngoài ý muốn, Ban tổ chức cuộc thi trân trọng cáo lỗi cùng các bạn học sinh đã dự thi, các cơ sở Đoàn đã tổ chức cho học sinh tham gia thi trong ngày 08/11/2015. Để đảm bảo quyền lợi chung cho tất cả thí sinh trong tuần thi đầu tiên, tất cả các tài khoản đã dự thi trong ngày thi đầu tiên và thi mới đều được thi 02 lần theo đúng Thể lệ, tính từ 18h00 ngày 09/11/2015. Ban tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục tham gia dự thi của các bạn học sinh.
  2. Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn thông tin rộng rãi đến các cơ sở đoàn và học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên về lỗi kỹ thuật của Cuộc thi trong ngày đầu tiên và tiếp tục tuyên truyền, động viên, khuyến khích học sinh tham gia Cuộc thi.
 

Nơi nhận:

– Ban Tổ chức Hội thi (để b/c);

– Các tỉnh, thành đoàn (để t/h);

– Lưu TNTH, VP.

 

 

  BÍ THƯ

 

 

  Lê Quốc Phong

(Trưởng ban tổ chức cuộc thi)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0976.523.293 - 038.755.1495